Vil du gerne anbefale dette websted til en ven? Udfyld blot denne formular, og bekræft identitets-e-mailen, så bliver din ven inviteret til at få mere at vide om Mildas verden.

  • Fortæl en ven
Dit navn *   
Din e-mailadresse *    
Modtagerens navn *   
Modtagerens e-mailadresse *    
Din meddelelse 
Alle felter, der ikke er markeret med en *, er valgfri

Unilever Danmark A/S
Sdr. Ringvej 41-45
2605 Danmark
www.unilever.dk

 

Forbrugerkontakt: Tlf. 70 27 77 85
E: forbrugerkontakt.dk@unilever.com

Copyright
Copyright © Unilever Denmark 1998-2009. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright og samtlige andre immaterielle rettigheder til al tekst, alle billeder, al lyd, software og andet materiale på dette websted tilhører Unilever Danmark og tilknyttede selskaber eller er medtaget med tilladelse fra den pågældende ejer. Referencer til datterselskaber eller tilknyttede selskaber skal omfatte alle medlemmer af Unilever-gruppen*.
Du må browse på dette websted og gengive uddrag ved at udskrive dem, downloade dem til en harddisk eller ved at distribuere dem til andre, men i alle tilfælde udelukkende til ikke-kommercielle, oplysende og personlige formål. Ingen gengivelse af nogen del af dette websted må sælges eller distribueres med henblik på kommerciel fortjeneste, ligesom en gengivelse ikke må ændres eller medtages i andre værker, udgivelser eller på websteder, uanset om det er trykt eller elektronisk format, herunder brug på et hvilken som helst andet websted. Ingen anden licens eller rettighed er bevilget.

 

Varemærker
Alle varemærker vist på dette websted tilhører Unilever Danmark og datterselskaber eller anvendes under licens.

 

Produkttilgængelighed
Unilever Danmark leverer ikke produkter eller tjenester til kunder. Henvisning til et produkt eller en tjeneste på dette websted udgør ikke et tilbud om at sælge eller levere produktet eller tjenesten og betyder ikke, at produktet eller tjenesten er tilgængelig i alle lande, eller at navnet på beskrivelsen af eller specifikationen af produktet eller tjenesten vil være det/den samme som det/den, der er medtaget på dette websted. Specifik rådgivning vedrørende tilgængeligheden og egnetheden af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste bør søges fra Unilever Danmark eller den pågældende distributør.


Indhold
Oplysningerne på dette websted er medtaget i god tro, men er udelukkende til generelle oplysningsformål. Du bør ikke være afhængig af oplysningerne til et specifikt formål, og der gives ingen garanti for oplysningernes nøjagtighed eller fuldstændighed. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer og rettelser af dette websted, når som helst vi anser det for passende og uden varsel.

Meddelelse vedr. links
Flere forskellige steder på dette websted kan du blive tilbudt automatiske link til andre internetsider, der er relevante for et bestemt aspekt af dette websted. Dette betyder ikke, at Unilever Danmark eller datterselskaber nødvendigvis har forbindelse til nogen af disse websteder eller disses ejere. Mens det er Unilever Danmarks hensigt, at du skal finde disse andre websteder interessante, har Unilever Danmark intet ansvar eller erstatningsansvar for disse andre websteder eller nogen information indeholdt på dem, intet af dette er kontrolleret eller anbefalet af Unilever Danmark eller datterselskaber. Hvis du på noget tidspunkt opdager, at du har fået adgang til et andet websted, kan du vende tilbage til dette websted ved at klikke på ”tilbage-pilen” eller ved at indtaste domæneadressen på Unilever Danmark.
*En virksomhed fra Unilever-gruppen er en hvilken som helst virksomhed, hvoraf Unilever PLC eller Unilever NV og en af disse eller begge tilsammen direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer stemmeretten tilknyttet til ikke mindre end 50 % af den udstedte aktiekapital eller kontrollerer udnævnelsen af flertallet af bestyrelsen.